HFR LOGO

Business Place

Bundang office building
Zoom in Zoom out
10 HanaEZ Tower 5th floor, 43rd street, Seongnam-daero, Bundang-gu, Gyeonggi-do (Hana EZ Tower 5th floor, 158 Gumi-dong, Bundang-gu, Gyeonggi-do) 031-712-7768 031-712-7948
Anyang Office Building
Zoom in Zoom out
Kumkang Penterium IT Tower B 514 in Hakui-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do 031-344-7000 031-337-5408
Anyang K-Factory
Zoom in Zoom out
76, Deokcheon-ro 34beon-gil, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea